Wszystkie dane zebrane na naszej stronie jest dla wyłącznego użytku Carpe Durorum zamówień przetwarzania lub ujawnienia newslettera gdy taka rejestracja została dokonana.

Oni nie będą udostępniane lub przekazywane dane osobom trzecim na podstawie danych zarejestrowanych na stronie Carpe Duorum.

Wszyscy użytkownicy zarejestrowani w serwisie mają prawo do konsultacji, modyfikacji lub usunięcia zapisanych danych, wystarczy dostęp do „Strefa klienta” i zmienić i / lub zaktualizować dane, które chcesz.

Rejestrując się na stronie Carpe Duorum i złożyć zamówienie, klient akceptuje od razu, że zgadza się całkowicie i bez zastrzeżeń z warunkami określonymi tu i zgadzają się, że można się kontaktować przez e-mail lub telefonicznie przez pracownika Carpe Duorum kierunku należy wyjaśnić wszelkie dane dotyczące zamówienia, które zostało wykonane, jest niekompletny stan (kolejność nie wypełnienia przez klienta) lub w stanie gotowym (kolejność sfinalizowany i przedstawiony przez klienta do Carpe Duorum).